Visites comentades, tallers, itineraris per la ciutat i altres activitats que podeu fer amb el museu.

Les propostes educatives del Museu de Sant Cugat s’adrecen als alumnes d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i  Formació d’Adults, i s’adeqüen a les característiques i necessitats curricularsa de cada nivell educatiu. Aquestes activitats estan dissenyades d’acord amb els paràmetres més actuals de la didàctica de les ciències socials.

Les activitats es desenvolupen per grups-classe, cadascun dels quals ha d’anar acompanyat d’almenys un responsable de grup.

Quina és la vostra?