El Monestir de Sant Cugat és una magnífica mostra d’arquitectura medieval. Per a construir-lo, desenes d’artesans van haver de treballar dissenyant, tallant i col·locant les pedres que havien de conformar els edificis. La tasca dels tallers era complicada i dura, però el resultat bé s’ho valia. El Monestir ens parla també del pas del temps i de l’evolució de les tècniques que hi són molt visibles: el romànic i el gòtic.

Aquest taller ofereix una oportunitat única de treballar com a constructors medievals mitjançant materials tous i una maqueta desmuntable.

Quins continguts estructuren  l’activitat?

 • El monestir: espai i funcionalitat
 • Els elements de decoració arquitectònics: els capitells del claustre
 • Les formes de l’arquitectura medieval
 • El Romànic i el Gòtic
 • Les feines dels monjos dins del monestir
 • Sistemes de construcció de l’Edat Mitjana
 • Adquisició d’un vocabulari específic vinculat amb la temàtica: edat mitjana, romànic, gòtic, vida monacal, arquitectura medieval, volta de canó, carreus, etc

 

Com és la dinàmica de l’activitat?

 • L’activitat es du a terme mitjançant un itinerari guiat pel claustre del Monestir, l’església i les sales dels museus de Sant Cugat per tal de comprendre l’evolució arquitectònica del complex monàstic. A la vegada, l’itinerari es complementa amb un taller a l’aula didàctica del Museu, mitjançant el qual, els alumnes consoliden els coneixements adquirits a través de la construcció d’una volta de canó amb materials reciclats de forma col·lectiva.
 • És conduïda per un educador/a del servei pedagògic del museu, el qual va elaborant el discurs mitjançant la tècnica constructivista, a partir del que l’alumne/a sap i enllaçant conceptes entre ells.
 • Els recursos museogràfics (maquetes, projeccions, fotografies, materials manipulatius del taller) ajuden a consolidar el procés d’aprenentatge.

 

Competències bàsiques

 • Interpretar l’entorn sociocultural proper, relacionant informacions de procedència diversa sobre canvis i continuïtats al llarg del temps, identificar causes i conseqüències i elaborar una conclusió pertinent.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Informació pràctica

Nivell recomanat: Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària

Durada: 3 h (hi haurà un petit descans de 15 min.)

Nombre d’alumnes per educador: 25 alumnes

Preu de l’activitat: 106 €

Contacte de reserves: Tel. 93 675 99 51 educaciomuseu@santcugat.cat

L’activitat es realitza al Museu del Monestir de Sant Cugat.

El rol del docent responsable del grup classe és acompanyar, dinamitzar i vetllar, en tot moment, per a què l’alumnat pugui gaudir l’activitat i treure’n el major aprofitament.