Un monestir era un lloc de vida en comunitat. La vida d’un monjo benedictí a la Catalunya medieval es regia per la regla de Sant Benet, que pautava tot allò que s’havia de fer al llarg del dia. Principalment s’obeïa la màxima monacal benedictina Ora et labora, resa i treballa. Els monestirs van ser importants centres de poder polític, econòmic i sobretot cultural. Aquest taller ofereix la possibilitat d’endinsar-nos en la vida monàstica, i més concretament al món de l’scriptorium, del qual aprendrem les tècniques d’escriptura medieval.

Tipus: Visita

Àrees de coneixement principal:Ciències socials Educació visual i plàstica

GRUP: Educació Secundària

DURADA: 2 hores i mitja

PREU: 106 €

ON: MUSEU DEL MONESTIR