A partir de l’observació i anàlisi d’alguns dels seus principals elements patrimonials, així com d’altres trets de la morfologia urbana (traçat viari, orografia, etc.) l’itinerari urbà per la vila permet descobrir, el context històric i l’evolució urbana de la vila al llarg de les edats mitjana i moderna. El patrimoni històric esdevé doncs document i font primària de coneixement.

Tipus: Itinerari

GRUP: Batxillerat / Formació per Adults

DURADA: 1 hora i mitja

PREU: 76 €

ON: MUSEU DEL MONESTIR