Transferència de coneixement

Els Museus de Sant Cugat organitzen al llarg de l’any cursos i cicles de conferències a través dels quals acostar-se de manera formal al coneixement i la recerca, sovint en col·laboració amb entitats locals i centres de recerca de referència.

Alguns d’ells es vinculen a les diferents exposicions temporals que es presenten als Museus, i d’altres presenten un format i temàtica propis, i es relacionen amb els continguts dels diferents Museus de Sant Cugat o la història i el patrimoni locals.