Durant molts segles Sant Cugat va ser una vila agrícola, la qual basava la seva economia en el cultiu de la vinya i del blat, principalment. El passat vitivinícola ens ha deixat testimonis arquitectònics com el Celler cooperatiu, algunes cases d’antics pagesos o noms de carrers i barris. Aquest itinerari se centra en el patrimoni arquitectònic relacionat amb aquest passat tradicional, i es complementa mitjançant l’activitat “Sant Cugat del Vallès: la vila medieval”, proposada per al Cicle Mitjà de Primària.

Tipus: Visita

Àrees de coneixement principal: Coneixement del medi social i cultural Educació visual i plàstica

Àrea de coneixement instrumental: Llengua

GRUP: Educació Secundària

NIVELL: Cicle superior

DURADA: 2 hores

PREU: 92 €

ON: CELLER MODERNISTA