Vas

Vas del jaciment de la Torre Negra

Recipient amb dues nanses de llengüeta amb perforació. Presenta una decoració incisa per tota la superfície, a base de motius lineals i puntejats.

Deuria formar part de l’aixovar d’un enterrament de la cova de Torre Negra, emprada com a sepulcre múltiple durant el període calcolític i del bronze antic.

Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat

Número de registre: MSC 3984

Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès

Nom jaciment: Cova de la Torre Negra

Datació: 2200-1800 a. C.

Dimensions: 11 x 12,5 x 12,5 cm; 12,5 cm Diàmetre màxim

Material/Tècnica: ceràmica cuita