tresoret del monestir

Conjunt de monedes trobades juntes durant una intervenció arqueològica al monestir l’any 2002. En períodes d’inseguretat i davant un risc imminent de robatori els seus portadors podien optar per ocultar la moneda amb la intenció de recuperar-la un cop passat el perill.

Aquest conjunt de monedes fou ocultat vers 1738 entre les restes del pont d’accés al monestir, ben disposades en dos munts segons la seva mida.

En total són trenta-sis reals amb la següent distribució: tres de Carles III (1709-1711); trenta-dos de Felip V (1717-1738) i una de Lluís I (1724).

Col·lecció: Monestir de Sant Cugat

Número de registre: FDC-001

Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès

Nom jaciment: Monestir de Sant Cugat

Datació: segle XVIII

Títol: 36 reals

Material/Tècnica: plata