porta enreixada monestir

Porta enreixada de l’altar major de l’església del Monestir de Sant Cugat

Porta de ferro enreixada, composta per dues fulles. Prové del cancell de l’escala de l’altar major de l’església del monestir de Sant Cugat. Presenten a la seva part central la creu de Sant Benet i les inicials de les pregàries atribuïdes al sant en la seva lluita contra el diable. Falten els dos lleons de bronze decoratius que remataven cada una de les dues portes.

Al segle XVIII es difon la devoció a la creu de Sant Benet com a protectora contra el mal, amb la col·laboració de les congregacions benedictines. Sant Cugat, que en formava part, estampà la creu de Sant Benet a diversos llocs del monestir (Vegeu: Penell MSC 2137; Placa MSC 2138)

Col·lecció: Monestir de Sant Cugat

Número de registre: MSC 596

Datació: segle XVIII - primer terç segle XIX

Dimensions: 126 x 83 x 3 (x dues fulles)

Material/Tècnica: metall