pala de fusta

Peça de fusta que s'usa amb una sola mà, picant la peça de roba per estovar la brutícia, després d'haver deixat la roba en remull i ensabonada. Procedeix d’un celler particular al carrer Sant Ramon núm. 15.

Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat

Número de registre: 3306

Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès

Datació: segle XX

Dimensions: 28,5 x 11 x 1 cm

Material/Tècnica: fusta