mensula

Parell de mènsules idèntiques ubicades sota el balcó de la casa de cos del carrer Major núm. 31 (desapareguda). La seva funció era decorativa, ja que no suportaven cap pes estructural. Cada mènsula forma una voluta decorada amb motius vegetals sota un "àbac".

D’igual manera que el balustre (MSC 865) és molt probable que es produïssin a la Terrisseria Arpí.

Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat

Número de registre: 866

Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès

Datació: finals segle XIX - principis segle XX

Dimensions: 57 x 38 x 23 cm / 64 x 38 x 23 cm

Material/Tècnica: Ceràmics / emmotllat (ténica ceràmica)