llibre dins de caixa de memòries històriques

Memòries històriques del Reial Monestir.

Reproducció impresa en paper amb 118 pàgines, on s’explica els fets més rellevants de la història de l’Abadia. Conserva una contracoberta de paper, que també cobria els lloms. Presenta una marca afegida sobre el dibuix de la coberta, que consta de les lletres Y i S i O sobreposades.

El llibre va ser publicat per l'abat Josep Gregori de Montero i Alós, i imprès per Francisco Surià i Burgada. La redacció va quedar en mans de Benet Maria de Moxó i de Francolí, monjo benedictí cerverí, que va estar a Sant Cugat durant la segona meitat del segle XVIII. La finalitat de llibre es ressaltar l’esplendor de monestir de Sant Cugat i la seva contribució a la societat.

Col·lecció: Monestir de Sant Cugat

Número de registre: 2136

Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès

Datació: últim quart segle XVIII

Autor: autentificat de Moxó i de Francolí, Benet Maria Josep Gregori de Montero i Alós Francisco Surià i Burgada

Títol: Memorias históricas del Real Monasterio de San Cucufate del Vallés

Dimensions:14,5 x 19,7 x 1,3 cm

Material/Tècnica: paper