A finals del segle XII el monestir de Sant Cugat va patir moltes reformes, fins i tot s’hi va edificar un nou claustre. El taller d’artesans encarregat d’aquestes obres va ser dirigit pel mestre constructor i escultor Arnau Cadell, que a més el guarní amb tota mena d’escultures en els capitells. Són moltes les històries que s’hi expliquen: històries bíbliques, escenes de la vida quotidiana dels monjos benedictins, tota mena d’escenes d’hàbits i costums medievals i un important bestiari variat i dispers per les quatre galeries. En definitiva una autèntica imago mundi, una imatge del món medieval que en petits fragments ha perdurat en el temps a través d’aquestes històries que us presentem.

Tipus: Visita

Àrees de coneixement principal: Ciències socials Educació visual i plàstica

GRUP: Educació Secundària

DURADA: 2 hores

PREU: 92 €

ON: MUSEU DEL MONESTIR