ensofradora

S'emprava per aplicar sofre als ceps i combatre la malura, una malaltia provocada pels fongs. (Servia per aspergir sofre a les vinyes,l’oídium). Aparell format per un dipòsit cilíndric que disposa d'una tapadora reforçada amb cargols, un sistema de manxa, una sortida del sofre i una altra obertura amb tapadora. També disposa d'uns agafadors per a la corretja i una peça quadrangular per facilitar el transport a l'esquena. Presenta revestiment de color groc, a causa del sofre.

Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat

Número de registre: 342

Datació: segle XX

Autor: L'eclipse etablissements Berthond Belleville (Rhone)

Dimensions: 44,5 x 30 x 30 cm

Material/Tècnica: ferro