dolium

Gran contenidor de terrissa utilitzat als assentaments rurals romans per a l’elaboració i emmagatzematge de vi, d’oli o blat. En algun moment es va esquerdar, fet que que va causar un gran forat lateral i per tal evitar la seva degradació es van col·locar unes grapes de plom. Es desconeix la datació d’aquesta intervenció. Es va localitzar el 1974 en obrir una rasa per al gas a tocar de la masia de Can Bellet. L’estat actual presenta un gran forat lateral

Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat

Número de registre: 1612

Lloc procedència: Sector de can Bellet. Sant Cugat del Vallès

Datació: segle II a.C - segle V

Dimensions: 130 x 100 cm.

Material/Tècnica: argila