Clau de porta

Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat

Número de registre: 3491

Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès

Nom jaciment: Can Cabassa 2000

Datació: segle V

Dimensions: Amplada màxima 3,4; Amplada mínima 1; Llargada 9,2; Gruix 1,2

Material/Tècnica: ferro / fosa (Técnica metall)