cancell

Placa de marbre amb decoració vegetal

Fragment de placa de marbre d'època romana que per les seves característiques es pot situar durant l'alt imperi. Va ser localitzat durant les excavacions del recinte del Monestir de Sant Cugat entre els anys 1993 i 1994.

Col·lecció: Monestir de Sant Cugat

Número de registre: 2011

Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès

Nom jaciment: Monestir de Sant Cugat, 1993-1994

Datació: segle I

Dimensions: 67 x 18 x 8 cm

Material/Tècnica: marbre