Butlla papal

Butlla del papa Climent IV (1265-1268)

Els drets i privilegis que Roma atorgava al monestir eren posats per escrit en documents oficials signats de la mà del papa i acompanyats d’una butlla, o segell, que garantia la seva autenticitat. Aquesta butlla, localitzada en una intervenció arqueològica al monestir, correspon a un document emès per Climent IV per a Sant Cugat que no s’ha conservat.

Durant segles la vila i el terme de Sant Cugat van dependre quasi absolutament del Monestir, que era el senyor de les terres i qui administrava la justícia. Els monjos cobraven taxes, jutjaven, aplicaven les penes, etc. El domini del Monestir es va consolidar al segle XIII amb la creació jurídica del Castell d’Octavià, que l’equiparava a un castell jurisdiccional.

El revers és totalment epigràfic i apareix el nom del pontífex, el seu títol i el seu numeral, mentre que en l’anvers és de tipus figuratiu i apareixen els rostres de Sant Pere i Sant Pau separats per una creu i sobre elles les lletres SPA SPE fent referència a Sanctus Paulus i Sanctus Petrus, respectivament.

Col·lecció: Monestir de Sant Cugat

Número de registre: MSC 1683

Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès

Nom jaciment: Monestir de Sant Cugat

Datació: tercer quart segle XIII

Títol: Butlla papal de Climent IV

Dimensions i pes: 3,8 cm; 44,42 g

Material/Tècnica: plom