El Monestir de Sant Cugat, com molts altres monestirs de Catalunya, era una residència adaptada a la vida monàstica medieval. Com s’organitzava? Quines habitacions hi havia? Qui hi vivia? Tot això ho descobriràs tot passejant per aquest monestir.

El Monestir de Sant Cugat, com molts altres monestirs de Catalunya, era una residència adaptada a la vida monàstica medieval. Com s’organitzava? Quines habitacions hi havia? Qui hi vivia? Tot això ho descobriràs tot passejant per aquest monestir.

Tipus: Itinerari

Àrees de coneixement principal: Ciències socials Educació visual i plàstica

Àrea de coneixement instrumental: Llengua

GRUP: Educació Secundària

DURADA: 1 hora i mitja

PREU: 76 €

ON: MUSEU DEL MONESTIR