• memoria
  • expo

Fer arribar la denúncia de fets reals recuperats per a la seva divulgació, el despertar o revifar de consciències i recordar les víctimes

On i quan:
Dilluns 1 de maig de 2023