• capitell grius

En la construcció del monestir de Sant Cugat, i en les seves successives remodelacions, hi van intervenir desenes de persones especialitzades: mestres d’obres, picapedrers, obrers, pintors… La construcció d’un edifici així era una empresa molt complexa, que demanava elevats coneixements tècnics i d’organització. L’estructuració i ornamentació de l’edifici respon a les necessitats i poder de la comunitat monàstica de Sant Cugat. La visita al monestir permet analitzar les característiques pròpies de l’arquitectura medieval: voltes, pilars, columnes, capitells, murs, etc. El taller didàctic permet posar a la pràctica els coneixements adquirits, tot aixecant una nau de volta i una maqueta desmuntable.

Tipus: Visita – taller

Àrees de coneixement principal:Ciències socials Educació visual i plàstica

Àrea de coneixement instrumental: Llengua

GRUP: Educació Secundària

DURADA: 3 hores

PREU: 106 €

ON: MUSEU DEL MONESTIR