• Alegoría_de_la_Primera_República_Española,_por_Tomás_Padró

  Descobreix el simbolisme que presenta la imatge passant per sobre de cada element. Valors de la República Activitats econòmiques per aconseguir el progrés de ...

 • Cicle de conferències a l'entorn de l'exposició de la Primera República Espanyola Dimecres 8 de maig a les 19 hLa Primera República en ...

 • manuscrit

  PLACES EXHAURIDES Amb motiu del Dia dels Monuments i Llocs Històrics, el museu celebra la II Jornada de Cultura Medieval. Experts ...

 • Lleó alat

  Escultura decorativa que representa el tors i el cap d’un lleó alat ubicada en la façana d’una casa de l’Avinguda de Gràcia (ara entre els números 48-56 del c. Francesc Moragues). El conjunt està format per dues escultures idèntiques. Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat Número de registre: 1611 Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès Datació: segle XVIII - segle XIX Títol: Lleons de bronze Dimensions: 77 x 40 x 23 cm; 75 x 49 x 42 cm Material/Tècnica: bronze

 • gelosia

  Gelosia que servia de tancament d’una de les finestres del refetor del Monestir ubicat en el claustre inferior. La finestra comunicava amb el claustre obert a l’aire lliure, i per tal de proporcionar seguretat a més de ventilació i llum en aquesta estança, es va idear una gelosia amb vint-i-set obertures romboïdals realitzada amb morter de calç (aigua, calç i sorra) i una capa d’enlluït de guix. Prové de la finestra just a l’est de la porta de la sala capitular del XVIII (a la dreta des de la galeria del claustre). Cal suposar que la resta de finestres disposarien d’un tancament igual. La part interior (ara també cap a l’interior) està força ben conservada, mentre que l’exterior està degradada, presenta uns reguerons que podrien ser el resultat de l’exposició a filtracions d’aigua (pluja). Actualment forma part de l’exposició permanent del Museu. Col·lecció: Monestir de Sant Cugat Número de registre: 1415 Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès Datació: segle XI Dimensions: 63,5 x 36,5 x 5,5 cm Material/Tècnica: morter de calç (aigua, calç i sorra) i una capa d'enlluït de guix.

 • ensofradora

  S'emprava per aplicar sofre als ceps i combatre la malura, una malaltia provocada pels fongs. (Servia per aspergir sofre a les vinyes,l’oídium). Aparell format per un dipòsit cilíndric que disposa d'una tapadora reforçada amb cargols, un sistema de manxa, una sortida del sofre i una altra obertura amb tapadora. També disposa d'uns agafadors per a la corretja i una peça quadrangular per facilitar el transport a l'esquena. Presenta revestiment de color groc, a causa del sofre. Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat Número de registre: 342 Datació: segle XX Autor: L'eclipse etablissements Berthond Belleville (Rhone) Dimensions: 44,5 x 30 x 30 cm Material/Tècnica: ferro

 • pala de fusta

  Peça de fusta que s'usa amb una sola mà, picant la peça de roba per estovar la brutícia, després d'haver deixat la roba en remull i ensabonada. Procedeix d’un celler particular al carrer Sant Ramon núm. 15. Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat Número de registre: 3306 Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès Datació: segle XX Dimensions: 28,5 x 11 x 1 cm Material/Tècnica: fusta

 • bota de vi

  Recipient per emmagatzemar vi. Està format per delgues de fusta corbades i uns cèrcols de ferro que rodegen aquestes fustes. Té un forat amb un tap de suro al cos de la bota, i un forat amb una aixeta al cap. Col·lecció: Ciutat de Sant Cugat Número de registre: 1336 Lloc procedència: Sant Cugat del Vallès Datació: segle XX Autor: Taller del boter Sr. Joan Joaquim Ivern Dimensions: 35 x 30 cm Material/Tècnica: fusta, metall