Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Pla d'usos del monestir

Divendres 31 de març

Des de fa uns dies està a la plataforma "Decidim" el projecte d’elaboració del pla d’usos del monestir, adreçat a les activitats no estables.

La consulta pública té l'objectiu de recollir l'opinió de les persones i organitzacions potencialment afectades per la nova ordenança. El recinte monumental del Monestir de Sant Cugat, integrat per un conjunt d’edificacions i espais lliures delimitats per les muralles que el circumval·len, és un Bé Cultural d’Interès Nacional. A part de les activitats derivades del funcionament ordinari del servei i usos estables, com ho són l’ús del claustre i del conjunt com a equipament museístic, l’ús de l’església com a lloc de culte, l’ús del palau abacial com a centre parroquial i l’ús de la Torre del portal Major com a Oficina de Turisme.., el recinte acull activitats vàries que manquen de gestió única i coordinada. ç A més, es vol garantir que no es produeixen activitat i usos que puguin resultar lesius per a la conservació o la imatge del monument. Més informació a: https://decidim.santcugat.cat/processes/plausosmonestir Fotografia: Mané Espinosa

Cerca notícies