Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Tasques de revisió de les diferents campanyes arqueològiques del jaciment romà de de Can Cabassa.

Dilluns 13 de març

Gràcies a la campanya de documentació de les col·leccions dels museus subvencionada pel del Departament de Cultura de la Diputació de Barcelona i pel departament de cultura de la Generalitat de Catalunya, s'ha completat l’inventari d’objectes d’interès procedents del jaciment de Can Cabassa

Els objectius principals d'aquesta campanya era revisar totes les bosses comprovant que les peces responien segons l’inventari de material, separar els diversos materials per conjunts i col·locar-lo seguint la numeració correlativa assignada a l’excavació. També endreçar les caixes i optimitzar l’espai deslliurant prestatges. També s’ha fet una nova selecció de materials per al catàleg del museu, tot aquell material que per la seva singularitat o per interès de futurs investigadors s’ha separat: Numerals sobre dolium. Capacitat de les dolia que s’incrivia sobre la peça despres de la cocció. S’han recuperat un total de 14 fragments. Fragments de dolia amb grapes i empremtes. S’ha recuperat fragments amb grapes de plom encara in situ, amb inscripció o empremtes. Segells en dolium Segell realitzat la peça crua. S’ha recuperat dos segell. Segells sobre àmfora, ceràmica, llànties i teula. Amb la revisió s’ha pogut recuperar diversos segells en el material, de diversa procedència. Els diferents segells indiquen el taller de producció. Hi ha tres sobre àmfora bètica. 1 sobre àmfora Tarraconenses, tres sobre llàntia i 3 sobre Sigil·lada sud gàl·lica. Peses de teler. En el procés d’elaboració de teixits tenim els pondera i la fusaiola. S’ha seleccionat un pondus del segle I aC, un conjunt de pondera del segle III dC, amb la meitat decorats amb creus i estrelles a la cara superior i una fusaiola. Petjades d’animal. S’ha separat per la seva singularitat fragments de tègula i maons amb petjades d’animal Monedes Són poques i en mal estat. Cal una restauració acurada. Tres són romanes i una d’Alfons XII. I també material constructiu, peces de marbre, peces de metall i fragment de mosaics.

Cerca notícies