Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Actualització de l'inventari de Can Cabassa

Dilluns 16 de gener

Campanya en el marc d’una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la documentació de les col·leccions dels museus i ha permès completar l’inventari d’objectes d’interès procedents del jaciment.

Saps què a Mira-Sol s’hi troben les restes de la vil·la romana més gran documentada a nivell comarcal? Parlem de la vil·la romana de Can Cabassa, una construcció que tot els indicis apunten a que hauria servit per produir i exportar vi. Pel seu estudi i coneixement comptem amb diferents intervencions fetes a la vil·la, actuacions dels anys 1998, 1999, 2000, 2002 i 2008 que indiquen que té el seu moment més esplendorós als segles IV i V d.C. Recentment Pere Lluís Artigues ha revisat el material moble recuperat de la vil·la de Can Cabassa que es conserva al Museu. Aquesta campanya es fa en el marc d’una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la documentació de les col·leccions dels museus i ha permès completar l’inventari d’objectes d’interès procedents del jaciment. En els darrers anys s’ha fet un avanç en els estudis de diversos conjunts materials (àmfores gal·les, orientals, produccions locals tardor-antigues, etc.) que permeten afinar més les cronologies: en el cas de Can Cabassa permetrà conèixer millor les distribucions comercials i reinterpretar les fases més modernes (segle V i VI), això ha comportat la revisió i actualització de l’inventari. L’actuació ha consistit en: 1.Reordenar totes les caixes amb les Unitats estratigràfiques (UE) correlatives; separant els materials per conjunts: ceràmica, metalls (bronzes i ferros), marbres, lític, vidres, pintura mural, elements constructius, fragments de mosaics, tessel·les i molins. 2.Revisar les cronologies dels estrats i conjunts més importants. 3.Seleccionar materials per a catàleg del museu com són: segells i numerals sobre dolium, marques d’àmfora, grapes de plom, inscripcions i fragments de mosaics. Imatges: IMG - Recreació hipotètica. Can Cabassa. Rubén Ramírez (virtual_3DR) 4702- Anella de Bronze. 4704- Fragments de mosaic 4708- restes de numerals de capitat d’un dolium XIII. 4715- inscripció sobre ceràmica. IMG - àmfora bètica amb el seu segell del taller de producció. IMG - Pere Lluís Artigues treballant en els magatzems. IMG - Caixa de llum per fotografiar millor les peces

Cerca notícies