Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Mosaic

Fragments de mosaic d'opus tessellatum policrom. Realitzat amb diferents tipus de pedra i ceràmica.

Col·lecció
Ciutat de Sant Cugat
Número de registre
3926
Lloc procedència
Sant Cugat del Vallès
Nom jaciment
Can Cabassa 2000
Datació
segle IV
Dimensions
26 x 11,5 x 2,5 cm; 31 x 16 x 2,5 cm; 28 x 21,5 x 2,5 cm; 33 x 33 x 3 cm; 17 x 19,5 x 3 cm; 33 x 38,5 x 4 cm
Material/Tècnica
Cromia: Tessel·les en blanc, negre, vermell i groc; pedra; ceràmica