Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

El Museu al barri

El Museu com a lloc de trobada i d'expressió del barri

El museu, a més d'una institució de preservació del patrimoni, és un espai emblemàtic de la ciutat, i especialment del barri que es desplega al seu redós. El museu vol ser també un espai de trobada i d'identitat de les persones que, en el seu quefer quotidià, passen pel seu costat cada dia i el tenen com un referent del seu barri.
Els Museus de Sant Cugat desenvolupen, dins la línia "El Museu al barri", programes destinats a intensificar la seva relació amb les persones de l'entorn immediat, amb el veïnat al qual s'adreça i s'ofereix com a espai de trobada, intercanvi i expressió creativa, amb propostes que promouen el sentiment d'identitat col·lectiva a través de propostes intergeneracionals, amb la participació activa de les entitats socials i culturals del barri, i obertes a tota la ciutadania.
El museu és un veí més del barri.

On i quan

Les accions del programa tenen lloc als Museus i als barris, tot al llarg de l'any