Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Museus de Sant Cugat i Arxiu Municipal participem en la campanya "Memòries d'una pandèmia"

Els museus membres de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya i de la Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya, liderats pel Museu d'Història de Catalunya, inicien la campanya "Memòries d'una pandèmia" amb la finalitat de preservar els testimonis de la memòria oral, escrita, audiovisual i material del pas de la COVID-19 pel nostre país.

Els materials recollits permetran interpretar l'impacte de la pandèmia a Catalunya des del punt de vista sanitari, social, econòmic i cultural i esdevindran el patrimoni que les properes generacions podran vincular amb el període històric que estem vivint. 

El projecte comú entre els 22 museus participants permetrà explicar la realitat polièdrica d'aquesta pandèmia. És per això que està adreçada a la societat en general, des de persones individuals i anònimes a empreses, representants de col·lectius ciutadans, autoritats públiques, institucions, ONGs o associacions de tota mena

Es pot participar en la campanya aportant fotografies, vídeos, missatges de veu, documents i objectes dels temes més diversos perquè, com més ampli sigui el fons que es generi, millor es podrà explicar una realitat tan polièdrica com és la de la pandèmia. 

Alguns exemples de coses per enregistrar a donar són cartells de "Tancat per COVID-19", dibuixos o altres materials elaborats individualment o col·lectiva, objectes domèstics que reflecteixin la vida sota mesures de confinament i distanciament social, EPIs (guants, màscares, bates i altres materials sanitaris), nous productes creats per empreses o la indústria per fer front a la pandèmia, obres d'art a l'espai públic, o ítems que representen projectes i iniciatives comunitàries. Aquests materials poden fer referència a les etapes de confinament o bé a fases posteriors, d'adaptació i tornada a la normalitat, per tal de documentar el llarg periple de la pandèmia. 

Aquesta iniciativa es coordina, en el nostre cas, amb l'Arxiu Municipal per tal de treballar de manera conjunta i complementària participant en el projecte #ArxivemlaCovid19, que comparteix amb "Memòries d'una pandèmia" la recollida de documents que testimoniïn els efectes de la COVID-19 a Catalunya amb l'objectiu de documentar l'experiència col·lectiva que estem vivint i que marcarà la nostra història. 

Una vegada finalitzada la campanya de recollida, es posarà en comú el material donat als diferents museus per fer-ne una lectura transversal i desenvolupar un projecte comú de divulgació. Es tracta que el discurs sigui unitari però a la vegada disposi de discursos complementaris que ampliïn i enriqueixin el discurs global gràcies a la diversitat geogràfica i temàtica de les aportacions específiques de cada museu. 

El resultat d'aquesta interpretació en clau de país serà una aportació dels museus de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya i de la Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya a la societat que els acull i conformarà el llegat d'una memòria col·lectiva construïda amb i per a la societat. 

On i quan

Dijous 21 de maig de 2020

Per col·laborar amb objectes contacteu amb el museu a museu@santcugat.cat 

Per col·laborar amb documentació contacteu amb l'Arxiu Municipal a arxiu@santcugat.cat 

Aquest acte pertany al programa

Els Museus a casa