Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Exposicions vigents

Vila de Sant Cugat, 900 anys. Del 1120 al futur

Museu del Monestir

Del 5 de novembre de 2020 al 4 de juliol de 2021

Exposició. "Vila de Sant Cugat, 900 anys. Del 1120 al futur"

Museu del Monestir

Del 5 de novembre de 2020 al 4 de juliol de 2021, 10:30