Al contingut principal

Obres

 • Obres a Quatre Cantons i Rius i Taulet
 • Obres de millora al Parc d'Ernest Lluch
 • Brigada municipal

En aquest apartat de la web municipal es publica informació relativa a les obres a la via pública de més rellevància que actualment es troben en curs o quina previsió de realització tenen per part de l’Ajuntament.

A la fitxa descriptiva de cada actuació es pot veure, entre d'altres:

 • L’objectiu concret que té cada obra
 • L'import destinat del pressupost
 • L’empresa encarregada o contractista
 • Els terminis per a la seva execució.

Urbanització del Sector de la Capella de Sant Joan

 • Objectius de l’obra: Urbanització de carrers de la xarxa local de Mira-sol. Inclou actuar en 10 carrers amb 1.183 metres de longitud i 11.830 m2 de superfície.
 • Responsable municipal: Servei d’Obres i Projectes
 • Contractista: UTE CiC-3  S.L + FERTRES S.L.
 • Import: 1.191.803,39 € (IVA no inclòs)
 • Període d’execució: 12 mesos
 • Data d'inici: 21 de novembre de 2014
 • Data prevista de finalització: finalitzada

Pavimentació: Pla de Millora de la Floresta

 • Objectius de l’obra: Pavimentació de carrers de la xarxa local de la Floresta. Inclou actuar en 41 carrers amb  11.300 metres de longitud i 75.500 m2 de superfície
 • Responsable municipal: Servei d’Obres i Projectes
 • Contractista: ROGASA
 • Import: 2.500.000 € (IVA inclòs)
 • Període d’execució: 12 mesos
 • Data d’inici: febrer de 2015
 • Data prevista de finalització: febrer de 2016.

Actuacions previstes de manteniment via pública durant estiu 2017 per la Brigada d'Obres

 • Execució de les obres de vianantització del c. de la Creu, i la cruïlla carrer de la Creu amb pg. Francesc Macià amb c. de la Creu (previst juliol-setembre 2017)
 • Obres de millora d'accessibilitat de la vorera parella del c. Verdi. Tram entre c. St. Francesc Xavier i c. Mariné (previst juliol 2017)
 • Arranjament paviment c. St. Bonaventura (juny 2017)

Obres d'arranjament d'escossells al barri de Mira-sol i millora de l'accessibilitat al districte de l'Eixample Sud

 • Objectius de l’obra: Arranjament i/o ampliació de les voreres al barri de Mira-sol i l'Eixample sud
 • Responsable municipal: Servei de Manteniment Municipal
 • Contractista: Pendent adjudicació definitiva
 • Import: 484.000,00 € (IVA no inclòs)
 • Data prevista inici:  gener 2017

Obres de construcció de la xarxa de clavegueram al carrer Font del Fumet, entre el número 146 i el carrer Pescador

 • Objectiu de l'obra: Garantir el servei de clavegueram a una zona de La Floresta
 • Responsable municipal: Servei de Manteniment Municipal
 • Contractista: VORACYS, SL
 • Import: 25.844,51€ (IVA inclòs)
 • Data prevista inici: 20 de febrer 2017

Servei de manteniment de ferms en tot el municipi durant els anys 2016-2017 dividit en dos lots: Lot1 Ferms asfàltics del nucli urbà / Lot2 Ferms asfàltics districtes

 •  Objectius de l'obra:  La finalitat del contracte és aconseguir la millora contínua als carrers de la ciutat, tot  potenciant el manteniment preventiu, sense perjudici d'executar aquells treballs necessaris per adequar els ferms de la via pública a un bon estat d'ús
 • Responsable municipal: Servei de Manteniment Municipal
 • Contractista: Pendent adjudicació definitiva
 • Import: 1.288.399€  (IVA inclòs)
 • Data prevista inici:  agost 2016

Servei de manteniment de voreres en tot el municipi  durant els anys 2016-2017 dividit en dos lots: Lot1 Nucli urbà / Lot2 Districtes 

 • Objectiu de l'obra: La finalitat del contracte és aconseguir la millora en l'accessibilitat en les voreres del municipi.
 • Responsable municipal: Servei de Manteniment Municipal 
 • Contractista: en licitació
 • Import: 484.000€ (IVA inclòs)
 • Data prevista inici: 1r trimestre  2017

 Obres de reurbanització dels carrers Indústria i Castellví

 • Objectiu de l'obra: Reurbanització dels carrers donant preferència al vianant i millorant els serveis en l'àmbit de l'obra.
 • Responsable municipal: Servei de Manteniment Municipal
 • Contractista: en licitació
 • Import: 594.077,82 €
 • Data prevista inici: 1r trimestre 2017

Obres de renovació de la vorera parell del carrer Villà

 • Objectiu de l'obra: Millorar l'accessibilitat de la vorera parell del carrer Villà, entre els carrers Safareigs i la Rbla. Can Mora.
 • Responsable Municipal: Servei de Manteniment Municipal
 • Contractista: Catalana d'Inversions i Construcció 3, SL
 • Import: 161.838,10 €
 • Data prevista inici: 1r trimestre 2017

Obres arranjament de voreres als carrers Eugeni d'Ors i Salvador Dalí

 • Objectiu de l'obra: Millora de voreres aixecades per les arrels dels arbres, introduint sòl estructural per facilitar el creixement de l'arbrat.
 • Responsable municipal: Servei de Manteniment Municipal
 • Contractista: Catalana d'Inversions i  Construccions 3, SL
 • Import: 42.477,29 €
 • Data prevista inici: 1r  trimestre 2017

Obres de construcció d'un tram de col·lector de clavegueram residuals al c. Amposta

 • Objectiu de l'obra: l'execució de les obres necessàries  per a connectar l'edifici de la parcel·la pública del número 24 del carrer Amposta (Sant Cugat del Vallès) amb el clavegueram existent.
 • Responsable municipal: Servei de Manteniment Municipal
 • Contractista: CIC 3
 • Import: 16.844,82€ (IVA no inclòs)
 • Data prevista inici: març-abril 2017

Obres de construcció d'un tram de 35m al carrer Francesc Moragas

 • Objectiu de l'obra: renovar un tram de xarxa de clavegueam al carrer de Francesc Moragas, a l'alçada dels números 3-5-7
 • Responsable municipal: Servei de Manteniment Municipal
 • Contractista: SOREA
 • Import: 15.488,00€ (IVA inclòs)
 • Data prevista inici: 18 d'abril de 2017

Obres d'instal·lació de nou enllumenat a l'avinguda Generalitat

 • Objectiu de l'obra: Dotar d'enllumenat l'avinguda Generalitat
 • Responsable municipal: Servei de Manteniment Municipal
 • Contractista: En licitació
 • Import: 921.310,52 €  (IVA inclòs)
 • Data prevista inici: 2n trimestre 2017

 

Top