Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Vas

Acompanyava com a aixovar els enterraments realitzats a la cova.

Col·lecció
Ciutat de Sant Cugat
Número de registre
3984
Lloc procedència
Sant Cugat del Vallès
Nom jaciment
Cova de la Torre Negra
Datació
calcolític
Dimensions
11 x 12,5 x 12,5 cm; 12,5 cm Diàmetre màxim
Material/Tècnica
ceràmica cuita, a mà (Técnica Ceràmica)