Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

escultura policromada, talla

Talla feta de fusta de salze amb un forat a l'esquena (posiblement un reliquiari) Té una placa de ferro per reforç de braços i tronc. Portava corona i estava policromat amb els ulls oberts. Tipologia de "majestats nues" on s'emfatitza l'actitud triomfant del Crist.

Col·lecció
Monestir de Sant Cugat
Número de registre
1695
Lloc procedència
Sant Cugat del Vallès
Datació
segle XIII
Titol
Crist de Sant Cugat
Dimensions
97,3 x 93 x 14 cm
Material/Tècnica
fusta / tallat (técnica escultura)