Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Placa

Col·lecció
Ciutat de Sant Cugat
Número de registre
1283
Lloc procedència
Sant Cugat del Vallès
Datació
tercer quart segle XX
Autor
I.N.V Ministerio de la Vivienda
Dimensions
19,5 x 29,1
Material/Tècnica
acer