Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Llinda

Dos fragments d'una llinda de pedra amb incripció en llatí: Sumptivus aedis / (...) D. D. F. Iosephus, / eiusdem P (...) / MDCCXII.

Col·lecció
Monestir de Sant Cugat
Número de registre
1919
Lloc procedència
Sant Cugat del Vallès
Nom jaciment
Monestir de Sant Cugat, 1994-1995
Datació
primer quart segle XVIII
Autor
atribuït a de Llupià i Roger, Josep
Dimensions
105 x 45 x 32 cm; 416 g Pes
Material/Tècnica
pedra