Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Anell

Col·lecció
Ciutat de Sant Cugat
Número de registre
3418
Lloc procedència
Sant Cugat del Vallès
Nom jaciment
Can Cabassa 2000
Datació
segle IV
Dimensions
Amplada màxima 1,4; Gruix 0,5; Llargada 6,9
Material/Tècnica
ferro / fosa (Técnica metall)