Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Exposició de làpides sepulcrals de Sant Pere d'Octavià. Amb motiu del Dia i la Nit Internacional dels Museus

Mostra de quatre làpides sepulcrals, a la Sala Capitular del Museu, procedents de l’antiga parròquia de Sant Pere d’Octavià i testimoni de les famílies locals dels segles XVI i XVII

 

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus presentem la col·lecció de làpides sepulcrals provinents de Sant Pere d’Octavià. L’any 2017 la família Villanueva Sánchez va fer donació de tres làpides al museu que juntament a la que ja formava part dels seus fons configuren un interessant testimoni d’aquesta església desapareguda.
La parròquia de Sant Pere d'Octavià estava emplaçada en l'actual mercat de Pere San des del segle X. Era el centre de gran part de la vida espiritual i social de la vila, i disposava de cementiri. Les làpides que presentem son testimoni de les importants famílies locals dels segles XVI i XVII i el seu desig de ser enterrades en sòl sagrat a l’església del poble.
El 1833 les funcions parroquials es traslladen al monestir. L’església de Sant Pere es va mantenir en peu però molt deteriorada fins que va ser venuda als santcugatencs Pere Rodó i Josep Massana el 1875. Els nous propietaris la van enderrocar i van reaprofitar el seu material constructiu.
Josep Massana va construir la Casa Massana, a la plaça Pep Ventura, a partir de 1870 i va aprofitar aquest material. Per aquest motiu les quatre làpides es trobaven a la Casa Massana, formant part de la fàbrica de la casa o de l’entorn immediat.
Uns anys després, el grup format per Ramon Millet, Joan Tortosa, Joan Moncau, Jaume Manresa i Joan Buscallà va recuperar una de les làpides que estava al carrer. En paral·lel, el Sr. Joan Auladell, propietari de la casa i important estudiós local, conscient del seu valor, va recuperar les altres tres làpides i les va guardar a fi de conservar-les. Els germans Villanueva Sánchez, hereus del Sr. Joan Auladell, han fet donació d’aquestes tres làpides al museu facilitant reagrupar la col·lecció.

Làpida sepulcral d’en Serra de l’Hostal
Segle XVI – segle XVII
MSC 4192
Donació dels germans Villanueva Sánchez
La família Serra regentava al segle XVI l’hostal de Sant Cugat, situat a la part alta de l’Endavallada.
La làpida presenta una inscripció central “EN SERRA DEL HOSTAL” i dues serres, una a la part
superior i una a la inferior.
Se sap que estava dintre de la Capella de Sant Sebastià, a la antiga parròquia de Sant Pere
d’Octavià.
Làpida sepulcral no identificada
Segle XVI – segle XVII
MSC 4193
Donació dels germans Villanueva Sánchez
És un fragment de llosa amb escut tallat no identificat. És una de las lloses que va ser reaprofitada
com a part de l’enrajolat de l’interior de la Casa Massana.

Làpida sepulcral de la família Margenat
Any 1619
MSC 4194
Donació dels germans Villanueva Sánchez
Pertanyia als Margenat, una de les famílies potentades de Sant Cugat des del segle XVII fins al
segle XX i relacionades amb masies com Can Fatjó dels Aurons, Can Marcet i Can Volpelleres. La
inscripció recull “VAS DE MARGENAT Y DELS SEUS / ANY 1619”.
És una de las lloses que va ser reaprofitada com a part de l’enrajolat de l’interior de la Casa
Massana.

Làpida sepulcral d’Antic Volpalleres
Any 1563
MSC 1690
Donació de Ramon Millet, Joan Tortosa, Joan Moncau, Jaume Manresa i Joan Buscallà
Gran llosa amb decoració geomètric-vegetal esculpida en baix relleu. Conté una cartel·la amb la
inscripció “ANTICH VOLPALLERES / 1563”, i una altra amb un paller de pal, a mode de emblema
heràldic que el relaciona amb el cognom familiar.
La família Vullpalleres està documentada des de l'any 1161 fins a mitjans del segle XIX, amb base a
la masia de Can Vullpalleres, enderrocada el 1973 per a construir-hi el Centre d'Alt Rendiment.
Antic Vullpalleres, pagès de la parròquia de Sant Pere, apareix al contracte signat el 1559 del
retaule major de Sant Pere d’Octavià, juntament amb altres tres persones, en virtut d'un consell
general de la parròquia per encarregar el retaule als pintors Jaume Forner i Joan Arissó.

 

On i quan

Museu del Monestir

Sant Cugat del Vallès

Del 10 de maig al 26 de maig

Aquest acte pertany al programa

Dia i Nit Internacional dels Museus

Museu del Monestir